Omistajakorvaukset vuodelta 2018

Kalastuslain 83 §:n 2 momentin mukaan korvausten jako vesialueen omistajille
perustuu vesialueeseen kohdistuvaan viehekalastuksesta aiheutuvaan rasitukseen.

Sirppujoen kalatalousalueen hallitus suosittelee, että varat jätetään kalatalousalueelle, jolloin varat käytetään kalavesien hoitoon keskitetysti kuten kalaistutuksiin, koekalastuksiin, avustuksiin mm. kaislanniitoissa, kalastuskilpailujen järjestämisessä sekä nuorisotoiminnassa.

Jos vesialueen omistajalle jaossa tuleva määrä olisi enintään 50 euroa, varoja ei
jaeta omistajalle, vaan ne jäävät asianomaiselle kalastusalueelle käytettäväksi
kalakantojen hoitoon.

Kalatalousalueen jäseniä muistutetaan siitä, että omistajakorvauksen maksua varten heidän on itse toimitettava kalatalousalueelle seuraavat tiedot:

1) osakaskunnan virallinen nimi tai jaetun vesialueen omistajan nimi;
2) osoite;
3) kiinteistötunnus; sekä
4) tilinumero.

Yllämainitut tiedot pyydetään toimittamaan kalatalousalueen toiminnanjohtajalle Petri Rannikolle petri.rannikko@kalatalouskeskus.fi

Mikäli palautus ylittää 50 €, mutta palautukseen oikeutetun vesialueen omistus- tai tilitiedot eivät ole kalastusalueen tiedossa, jäävät varat kalastusalueen tilille tilittämättömiin varoihin. Kalastuslain 85 §:n mukaan korvaus vanhentuu kolmen vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona korvausta koskeva kalastusalueen päätös on tehty. Vanhentunut korvaussaatava siirtyy kalatalousalueen haltuun käytettäväksi 82 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin.