Etsitään omakalasovelluksen Saaristo-/Selkämeren pilottiversion testikäyttäjiä

Omakala- testikäyttäjiä etsitään erityisesti verkko- ja katiskakalastajien joukosta. He pääsevät
testaamaan ensimmäisinä uutta omakala-sovellusta, jonka MMM tulee ottamaan käyttöön vapaaajankalastuksen saaliiden parempaan arviointiin. Toivottavasti saamme useita vapaaehtoisia mukaan testaukseen.

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) on kehitetty Oma kala -palvelua vuodesta 2020 alkaen vastaamaan lisääntyneisiin tietotarpeisiin vapaa-ajankalastuksesta. Oma kala -palvelusta on tarkoitus kehittää vapaa-ajankalastuksen tietopankki ja kanava, joka palvelee niin kalastuksen hoitoa kuin vapaa-ajankalastustakin.

Tavoitteena on, että Oma kala -palvelusta tulisi mahdollisimman helppokäyttöinen ja tietosisällöltään järkevä. Tämän vuoksi etsimme kalastajia testaamaan Oma kala -palvelun mobiilisovelluksen koeversiota kenttäolosuhteissa. Testikäyttö alkaa lokakuun puolessa välissä ja jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Toivomme testikäyttäjiltä palautetta palvelun sisällöstä ja mobiilisovelluksen toimivuudesta. Palautetta voi antaa sovelluksen kautta, sähköpostilla (omakalapilotti@luke.fi) tai perustettavan Teams-ryhmän kautta.

Testikäyttäjien tulee tallentaa kalastusmatkansa ja saaliinsa sovellukseen (vähintään kolme kalastusmatkaa per testikäyttäjä). Jokainen testikäyttäjä saa korvaukseksi kalamitan. Eniten käyttökokemuksiin perustuvia sovellusarvosteluja/ratkaisuehdotuksia esittäneet saavat solmuttoman kumihavashaavin (10 kpl).

Testikäyttäjien perehdytys ja tietoturvallisuus:

  • Testikäyttäjille pidetään perehdytystilaisuus sovelluksen latauksesta ja toiminnasta.
  • Perehdytystilaisuudessa mahdollista myös liittyä Teams-ryhmään ja saada opastusta Teamsin käyttöön.
  • Luke tekee kunkin testikäyttäjän kanssa sopimuksen testikäyttöön liittyvistä tietosuoja-asioista ja siitä, mihin henkilöt hankkeessa sitoutuvat.
  • Yksittäisen kalastajan tietoja esim. kalapaikoista ja kulkureiteistä käytetään vain pilotoinnin, testaamisen ja ongelmanselvittelyn apuna, eikä niitä välitetä tarkkoina eteenpäin.

Mitä tietoa kerätään ja mihin tietoa käytetään:

  • Sovelluksella pyritään keräämään oleellinen tieto vapaa-ajankalastuksen määrästä ja kohdentumisesta. Tietoja käytetään kalakantojen tilan arvioimiseen.
  • Tavoitteena on, että palvelu hyödyttää myös kalastajaa niin, että sovellusta voisi käyttää kalastuspäiväkirjana harrastuksen tueksi ja kehittämiseksi.

Mobiilisovellukset Android ja Apple (iOS) -puhelimille:

  • Laitteiden mobiilikäyttöjärjestelmien minimivaatimukset ovat Android 9.0 tai uudempi sekä vastaavasti iOS 14.0 tai uudempi.
  • Pyrimme tekemään asennuksesta mahdollisimman helppoa pilottikäyttäjille. Varmistuaksemme, että kuka tahansa ei voi ladata pilottiversiota, tarvitsemme pilottiin osallistuvien henkilöiden Google tilin (Android-laitteet) tai Apple ID:n (Apple-laitteet).
  • Samoin tarvitsemme käyttäjätunnukset (sähköpostiosoitteet), jotta voimme lisätä pilottikäyttäjille oikeudet Teams-tilaan.

Lisätietoa Petri Rannikolta petri.rannikko@kalatalouskeskus.fi