Osakaskunnat

Kalaveden osakunta

Suomen vesialueet ovat joko valtion omistuksessa olevia yleisvesiä, osakaskuntien yhteisiä vesiä tai yksityisvesiä. Pohjoisessa Suomessa on paljon valtion omistamia vesiä, kun taas muualla Suomessa vedet ovat enimmäkseen yksityisessä omistuksessa osakaskunnat mukaan lukienJos vesialueella on useampi kuin yksi omistaja, muodostavat sen osakkaat osakaskunnan (entinen kalastuskunta). Osakaskunta toimii yhteisaluelain sekä kalastuslain mukaisesti ja päättää alueensa käytöstä kuten kalastuksesta ja metsästyksestä. Olet osakas, jos omistat osuuden yhteisiin vesialueisiin. Tällöin sinulla on sananvaltaa osakaskunnan kokouksessa. Omistusoikeus voidaan todeta kiinteistörekisteriotteesta, jonka voi tilata Maanmittauslaitoksesta. 

Kalastus osakaskunnan vesillä

Osakaskunnan kokous ja säännöt määräävät, miten kalastus alueella järjestetään Edellä mainitusta poiketen yleiskalastusoikeudella kalastamisesta ei päätetä osakaskunnassa (lue lisää yleiskalastusoikeudesta täältä)Osakkailla on oikeus kalastaa joka puolella yhteistä vettä, mikäli vesiä ei ole vuokrattu. Hyviin tapoihin kuitenkin kuuluu, ettei kalastuksella häiritä ranta-asukkaiden elämää. Osakaskunta huolehtii kalavesien hoidosta alueellaan, esimerkiksi kalaistutuksista.

Osakaskunnan Toiminta

Ylintä päätäntävaltaa käyttää osakaskunnan kokous, joka päättää mm. kalavesien hoitotoimista ja kalastuslupien määristä ja hinnoista. Kokous pidetään tavallisesti kerran vuodessa, mutta tarvittaessa voi kokouksia olla useampiakin. Käytännön asioita hoitaa kokouksen valitsema hoitokunta, jota johtaa puheenjohtaja tai hoitokunnan sijasta kokouksen valitsema toimitsija. Osakaskunta valvoo omaa ja osakkaidensa etua vesialueeseen kohdistuvissa hankkeissa (mm. vesistörakentaminen, jätevesipäästöt, ruoppaukset yms). Osakaskunta on automaattisesti kalatalousalueen jäsen (vesialueet vähintään 50 hehtaaria tai jokialueet vähintään 30 hehtaaria).

Tietoja oman kalavetesi osakaskunnasta ja sen toiminnasta saat puheenjohtajalta ja hoitokunnan jäseniltä. Voit ottaa yhteyttä myös kalatalouden neuvontajärjestöön. Lisätietoja osakaskunnista löydät myös internetistä Kalatalouden keskusliiton sivuilta.

Osakaskunnan säännöt

Järjestäytynyt osakaskunta hyväksyy itselleen säännöt ja toimittaa ne Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) vahvistettavaksi.

Osakaskuntien yhteystiedot sekä niiden muutokset on toimitettava tiedoksi AVIin ja Maanmittauslaitokselle. Osakaskunnan yhteystiedot voi helpoimmin ilmoittaa Maanmittauslaitokselle sähköisellä lomakkeella tästä https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/yhteisen_alueen_osakaskunnan_yht

Yleiskalastusoikeus

Onkiminen, pilkkiminen ja silakkalitkalla kalastus kuuluvat jokamiehenoikeuksiin ja eivät siten tarvitse lupaa. Lunastamalla valtion kalastonhoitomaksun (18-64 -vuotias) saa kalastaa yhdellä vavalla. Kalastaakseen useammalla kuin yhdellä vavalla, tulee lisäksi hankkia vedenomistajan lupa.

Lisätietoa lupajärjestelmästä.

Rajoitukset yleiskalastusoikeuksiin

Oikeus kalastaa onkimalla, pilkkimällä tai kalastonhoitomaksun nojalla ei koske vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita tai vesialueita, joilla kalastus on kielletty muun rajoituksen tai määräyksen johdosta. Katso oman alueesi kalastusrajoitukset täältä kalastusrajoitus.fi.

Valtion vesialueet

Yleisellä vesialueella meressä saa kalastaa kalastonhoitomaksun suorittamalla. Metsähallituksen hallinnoimilla valtion yksityisillä vesialueille voi hankkia kalastuslupia eräluvat.fi.

Retkikartta.fi -palvelusta selviää valtion vesialueiden sijainti.