Hankkeet

Kalavesien hoito näkyväksi

Hankkeen tavoitteena oli tehdä kalavesien hoito näkyväksi ja tunnetuksi. Hankkeessa toteutettiin yhtenevät logot sekä ulkoasu alueen neuvontajärjestölle, ja sen alueella toimiville kalatalousalueille. Tulokset ovat parhaillaan

Lue lisää »

Tulevaisuuden kalastajat

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus on selvittämässä uusien ammattikalastajien kouluttamismahdollisuuksia.

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään alalla jo toimivien halukkuutta osallistua kouluttamiseen ja ammattikalastuksesta kiinnostuneiden halukkuutta osallistua koulutukseen mestari-kisälli järjestelyllä, sekä käsityksiä parhaasta tavasta järjestää koulutus.

Lue lisää »