Hankkeet

Tulevaisuuden kalastajat

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus on selvittämässä uusien ammattikalastajien kouluttamismahdollisuuksia.

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään alalla jo toimivien halukkuutta osallistua kouluttamiseen ja ammattikalastuksesta kiinnostuneiden halukkuutta osallistua koulutukseen mestari-kisälli järjestelyllä, sekä käsityksiä parhaasta tavasta järjestää koulutus.

Lue lisää »