Hankkeet

Onkitapahtumia ja kalastuskursseja lapsille

Tulevana kesänä tullaan järjestämään lapsiperheille suunnattuja onkitapahtumia ja vapaa-ajan kalastuskursseja yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella kesäkuusta syyskuuhun. Jos haluaisit järjestää yhteistyössä kanssamme

Lue lisää »

Nuotta-apajat käyttöön

Hankkeen tavoitteena on lisätä kuoreen, silakan ja särkikalojen kalastusta sekä kannustaa kalastajia ottamaan käyttöön aktiivpyydyksiä kalastuksessaan. Aktiivipyydyksillä hylkeiden aiheuttamat suorat vahingot on mahdollista mimimoida. Hankkeessa

Lue lisää »
ihmiset kalastaa laiturilla

Koko perhe kalastamaan! -kurssit

Kurssit on suunnattu kouluikäisille lapsille. Osallistujille tapahtuma on täysin maksuton, eikä omia kalastusvälineitä tarvitse hankkia kurssia varten. Jos lapsen mukana oleva aikuinen osallistuu kalastukseen, hänen

Lue lisää »

Koko perhe kalastamaan!

Tulevana kesänä järjestetään lapsiperheille suunnattuja onkitapahtumia ja vapaa-ajan kalastuskursseja yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella kesäkuusta syyskuuhun. Kalastuspäivät ovat osallistujille maksuttomia ja kalastustarvikkeet

Lue lisää »

Kalastuksenvalvojien jatkokoulutus

Länsi-Suomen kalatalouskeskus järjestää vuoden 2022 aikana kalastuksenvalvojien jatkokoulutustilaisuuksia yhteistyössä kalatalousalueiden kanssa. Koulutukset on tarkoitettu kalastuksenvalvojille, jotka ovat jo suorittaneen kalastuksenvalvojan kokeen. Hanke kohdistuu Satakunnan ja

Lue lisää »

Säädösviidakon käsikirja ammattikalastajalle

Hankkeessa luotiin erityisesti aloittavaa kalastajaa palveleva opas siitä mitä normeja kaupallisen kalastajan tulisi ottaa huomioon toiminnassaan. Pääpaino on viranomaisvaatimusten, säädösten ja tukijärjestelmien vaatimuksista ja mahdollisuuksista

Lue lisää »

Saaristomeren rannikon pienvedet (Flada)

Hankkeen toteutusaika 1.5.2020 – 31.12.2021. Rannikkovesien ja rannikon pienvesien − erityisesti fladojen, kluuvien ja pienten virtavesien − tila on heikentynyt. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan fladat

Lue lisää »

Ura aukeaa kalataloudessa

Yhteistyössä Pro Agrian kanssa toteutettu ”Ura aukeaa kalataloudessa“-hanke saatiin päätökseen huhtikuussa 2021. Hankkeessa päivitettiin yläkoulujen oppilaanohjaajien tietämys kalatalousalasta, ja tarjottiin kalatalousaiheisia luentoja ja kalaruokakursseja halukkaille

Lue lisää »

Rannikon kalatalousaluepäivät

Rannikon kaksikielinen kalatalousaluepäivä Etäkoulutus 22.9.2020 Koronaepidemian takia alueellinen kalatalousaluepäivä 2020 toteutettiin etäkoulutuksena Zoom-alustaa hyödyntäen. Etäkoulutuspäivän toteutuksesta vastasivat Kalatalouden Keskusliitto ja Länsi-Suomen Kalatalouskeskus. Länsi-Suomen Kalatalouskeskus tarjosi

Lue lisää »
Kuvassa on kurenuotta

Merikuoretta kurenuotalla

Hankkeen tavoitteena on lisätä pienimuotoisen rannikkokalastuksen kannattavuutta, vähentää kalastuksen sesonkiluonteisuutta sekä vähentää hylkeistä aiheutuvia taloudellisia haittoja. Hankkeessa pyritään myös lisäämään uuden teknologian käyttöönottoa ja hyödyntämistä.

Lue lisää »