Hankkeet

Koko perhe kalastamaan!

Tulevana kesänä järjestetään lapsiperheille suunnattuja onkitapahtumia ja vapaa-ajan kalastuskursseja yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella kesäkuusta syyskuuhun. Kalastuspäivät ovat osallistujille maksuttomia ja kalastustarvikkeet

Lue lisää »

Kalastuksenvalvojien jatkokoulutus

Länsi-Suomen kalatalouskeskus järjestää vuoden 2022 aikana kalastuksenvalvojien jatkokoulutustilaisuuksia yhteistyössä kalatalousalueiden kanssa. Koulutukset on tarkoitettu kalastuksenvalvojille, jotka ovat jo suorittaneen kalastuksenvalvojan kokeen. Hanke kohdistuu Satakunnan ja

Lue lisää »

Säädösviidakon käsikirja ammattikalastajalle

Hankkeessa luotiin erityisesti aloittavaa kalastajaa palveleva opas siitä mitä normeja kaupallisen kalastajan tulisi ottaa huomioon toiminnassaan. Pääpaino on viranomaisvaatimusten, säädösten ja tukijärjestelmien vaatimuksista ja mahdollisuuksista

Lue lisää »

Saaristomeren rannikon pienvedet (Flada)

Hankkeen toteutusaika 1.5.2020 – 31.12.2021. Rannikkovesien ja rannikon pienvesien − erityisesti fladojen, kluuvien ja pienten virtavesien − tila on heikentynyt. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan fladat

Lue lisää »

Ura aukeaa kalataloudessa

Yhteistyössä Pro Agrian kanssa toteutettu ”Ura aukeaa kalataloudessa“-hanke saatiin päätökseen huhtikuussa 2021. Hankkeessa päivitettiin yläkoulujen oppilaanohjaajien tietämys kalatalousalasta, ja tarjottiin kalatalousaiheisia luentoja ja kalaruokakursseja halukkaille

Lue lisää »

Rannikon kalatalousaluepäivät

Rannikon kaksikielinen kalatalousaluepäivä Etäkoulutus 22.9.2020 Koronaepidemian takia alueellinen kalatalousaluepäivä 2020 toteutettiin etäkoulutuksena Zoom-alustaa hyödyntäen. Etäkoulutuspäivän toteutuksesta vastasivat Kalatalouden Keskusliitto ja Länsi-Suomen Kalatalouskeskus. Länsi-Suomen Kalatalouskeskus tarjosi

Lue lisää »
Kuvassa on kurenuotta

Merikuoretta kurenuotalla

Hankkeen tavoitteena on lisätä pienimuotoisen rannikkokalastuksen kannattavuutta, vähentää kalastuksen sesonkiluonteisuutta sekä vähentää hylkeistä aiheutuvia taloudellisia haittoja. Hankkeessa pyritään myös lisäämään uuden teknologian käyttöönottoa ja hyödyntämistä.

Lue lisää »

Drone ammattikalastuksen ja vesiviljelyn apuna

Hankkeen tavoitteena haetaan säästöjä kalatalouden alkutuottajien työajan käytössä ja veneajelun vähentämistä uuden tekniikan avulla. Hankkeessa selvitetään mehittämättömän lennokin (drone) käyttömahdollisuuksia kalastuksen apuna, sekä esitellään sen

Lue lisää »

Kalavesien hoito näkyväksi

Hankkeen tavoitteena oli tehdä kalavesien hoito näkyväksi ja tunnetuksi. Hankkeessa toteutettiin yhtenevät logot sekä ulkoasu alueen neuvontajärjestölle, ja sen alueella toimiville kalatalousalueille. Tulokset ovat parhaillaan

Lue lisää »

Tulevaisuuden kalastajat

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus on selvittämässä uusien ammattikalastajien kouluttamismahdollisuuksia.

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään alalla jo toimivien halukkuutta osallistua kouluttamiseen ja ammattikalastuksesta kiinnostuneiden halukkuutta osallistua koulutukseen mestari-kisälli järjestelyllä, sekä käsityksiä parhaasta tavasta järjestää koulutus.

Lue lisää »