Varsinais-Suomen ja Satakunnan ensimmäisellä yhteisellä kalatalousalueristeilyllä välitettiin tarpeellista tietoa toimijoille ja rakennettiin yhteistyötä.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan kalatalousaluetoimijoille tarkoitetun tiedotus- ja koulutusristeilyn avasi ammattikalastaja ja Porin kalatalousalueen puheenjohtaja Heikki Salokangas

Länsi-Suomen kalatalouskeskus järjesti kalatalousaluetoimijoiden tiedotus- ja koulutusristeilyna huhtikuun alussa Viking Line m/s Glorylla.

Tilaisuuden tavoitteena oli välittää ajankohtaisia asioita ja uutta tietoa kalatalousalueille ja sidosryhmille. Mukaan oli ilmoittautunut 74 lähtijää, mutta edelleen vallitsevasta koronatilanteesta johtuen osa joutui jäämään pois.

Päivän avasi ammattikalastaja Heikki Salokangas, joka toimii myös risteilyä järjestävän hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Päivän ensimmäisen esitelmän ELY-keskuksen ja käyttö- ja hoitosuunnitelmien ajankohtaisista asioista piti Varsinais-Suomen ELY:n kalatalouspalvelujen yksikönjohtaja Okku Kalliokoski. Sen jälkeen kuultiin esitelmiä kalatalousalueita ja osakaskuntia koskevasta lainsäädännöstä, nousuesteistä, rannikon lisääntymisaluekunnostuksista ja yhtenäislupa-alueista. Seminaarin puheenjohtajana toimi Kaj Mattsson Åbolands Fiskarförbundilta

Palautekyselyn perusteella seminaarin suosituimmat esitykset olivat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalastusbiologi Leena Rannikon esitys Kalateitä ja patojen purkua – vaellusteitä auki Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sekä Kalatalouden Keskusliiton lakimiehen Elias Rauhalan esitys Kalatalousalueen hallituksen vastuut. Puheenvuorossaan Rauhala käsitteli myös osakaskunnan koolle kutsumista ja osakaskunnan kirjanpitovelvollisuutta. Myös Valonian Jussi Aaltosen esitystä Saaristomeren rannikon pienvedet -hankkeen tuloksia ja tunnistetut kunnostustarpeet pidettiin tarpeellisena ja tästä aiheesta haluttiin kuulla myös seuraavissa tilaisuuksissa lisää.

Päivän esitelmät

Risteilyn järjestämiseksi on saatu tukea Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmältä.