Vapaa-ajankalastaja: ilmoita hyljehavainto- tai vahinko Naantalissa

Naantalin aukko on toiminut Lukessa tehtyjen hyljevapaiden alueiden muodostamisen tärkeimpänä testaus- ja kehityskohteena vuodesta 2018 alkaen, ja testattavat karkottimet ovat olleet kesätaukoa lukuun ottamatta käytössä avovesikauden ajan.

Vuonna 2024 karkottimet eivät ole käytössä ja alueella on nyt mahdollisuus kerätä kontrollidataa ja seurata mahdollisia muutoksia verrattuna edellisiin vuosiin. Kaupalliset kalastajat keräävät tietoa pyyntikauden ajan, mutta tätä tietoa pyritään täydentämään vielä vapaa-ajankalastajien havainnoilla. Voit ilmoittaa meille anonyymisti esimerkiksi vaurioituneet kalat tai hylkeen vaurioittamat verkot.

Havaintolomakkeelle pääset tästä

Havaintoja kerätään osana Kalastuksen kehittämis-ohjelmaa, jossa Länsi-Suomen Kalatalouskeskus on Luonnonvarakeskuksen partnerina. Ohjelmaa rahoittaa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto.