Nuotta-apajat käyttöön

Hankkeen tavoitteena on lisätä kuoreen, silakan ja särkikalojen kalastusta sekä kannustaa kalastajia ottamaan käyttöön aktiivpyydyksiä kalastuksessaan. Aktiivipyydyksillä hylkeiden aiheuttamat suorat vahingot on mahdollista mimimoida. Hankkeessa kartoitetaan nuottaukseen soveltuvat alueet ja apajat sekä selvitetään niiden tilanne ja omistajat. Tämä tieto helpottaa kaupallisten kalastajien nuottakalastuksen suunnittelua ja käytännön totetuttamista.

Toimenpiteet: Selkämeren- ja Pyhäjärven kalatalousryhmän merialueelta haetaan nuotanvetoon soveltuvat alueet tärkeimpien kalan vastaanottosatamien läheisyydestä. Työ aloitetaan Uudenkaupungin, Rauman, Porin ja Merikarvian edustalta.  Ne etsitään haastattelemalla kalastajia sekä käymällä läpi mahdollisia kirjallisia lähteitä ja kartta-aineistoja. Myös mahdolliset tiedot vanhojen nuotta-apajien vetotavasta ja linjoista tallennetaan. Apajien omistussuhteet ja mahdollisen kalastusluvan myöntäjän yhteystiedot selvitetään.

Nuotta-apajat tarkastetaan paikan päällä luotaamalla viistokaikuluotaimella ja sen tuottama aineisto tallennetaan. Apajan nykyinen soveltuvuus nuottaukseen arvioidaan, kuin myös mahdollisuudet sen kunnostamiseen. Tavoitteena on tarkastaa 20 soveltuvinta apajaa.

Tiedot kootaan yhteen raporttiin joka palvelee kaupallisia kalastajia. Tuloksista tiedotetaan kalastajille ja hankkeesta laaditaan loppuraportti. Hankkeen tulokset ja käytännön kokemukset julkaistaan Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen kotisivuilla.

Hankkeen suunniteltu kesto on 1.3.2022 – 1.10.2022.

Lisää hankkeen toimenpiteistä osoitteessa www.kalatalouskeskus.fi/nuotta-apajien-kartoitus-ja-luotaaminen-viistokaikuluotaimella/

Hankkeella on saatu tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän kehyksestä.