Ura aukeaa kalataloudessa

Yhteistyössä Pro Agrian kanssa toteutettu ”Ura aukeaa kalataloudessa“-hanke saatiin päätökseen huhtikuussa 2021. Hankkeessa päivitettiin yläkoulujen oppilaanohjaajien tietämys kalatalousalasta, ja tarjottiin kalatalousaiheisia luentoja ja kalaruokakursseja halukkaille kouluille. Länsi-Suomen Kalatalous piti yläkoululaisille ”Kalatalous ammattina kalastusmestarin näkökulmasta”-luentosarjaa, jossa käytiin laajasti läpi kalastusmestarin käytännön työtehtäviä ja vastattiin alaan liittyviin kysymyksiin. Yläkouluille pidetyillä luennoilla tavoitettiin yhteensä n.130 8-9-luokkien oppilasta. Kouluille annettu informaatio kalataloudesta ja kalatalousalan opiskelusta koettiin hyödylliseksi ja palaute oli erittäin positiivista.

Koronapandemian estettyä yritysvierailut, päätettiin koululaisten tutustumiskäynnit korvata kala-alan ammattien esittelyvideoilla. Videoiden toteutukseen (kalanjalostus/kauppa, kalankasvatus, ammattikalastus, ammattiopisto Livia, kalabiologia) osallistuivat Lohikunta Oy Turusta, Jannen Lohi Oy Kustavista, Pirjo Ja Reima Salonen Taivassalosta, sekä ammattiopisto Livia Paraisilta. Kiitos yhteistyöstä!

Hankkeelle tuotetut videot löytyvät Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen ja Länsi-Suomen maa-ja kotitalousnaisten Youtube-kanavilta:

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ——> https://www.youtube.com/channel/UCIbwp_na-o72zV06VNBSUrg/videos

Länsi-Suomen Maa-ja kotitalousnaiset ——-> https://www.youtube.com/channel/UC_3aJWhbX3weMs0E8mYQpOA/videos

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Hankkeen taustat:

Nuoret ovat arjessaan kauempana tuoreesta, vasta pyydetystä kalasta. Kala raaka-aineena on tuntematon tai kalankäsittelytaitoja ei ole. Tietämys ammattikalastuksesta on heikkoa. Elinkeinokalatalous on alana tuntematon ja sen liitännäiselinkeinoja ei nähdä houkuttelevina vaihtoehtoina.

Elinkeinokalatalouden haasteena on ollut pitkään muun muassa vaikeus saada nuoria, ammattitaitoisia toimijoita alalle. Sen lisäksi kotoiset taidot kalojemme hyödyntämisessä ovat hiipumassa, samoin kuin kotimaisen kalan käyttö elintarvikkeena (kts. kalankulutus -tilasto, LUKE). Valtakunnassamme silakan elintarvikekulutuksen väheneminen on jatkunut siitäkin huolimatta, että Itämeren silakan myrkkypitoisuudet ovat laskeneet jo reilusti alle EU:n asettamien raja-arvojen (Panu Rantakokko, THL, 8.11.2019). Vuonna 2017 silakkaa syötiin keskimäärin yksi annos vuodessa henkilöä kohti. Kuitenkin Suomen Ympäristökeskuksen mukaan, Itämeren kala-ateria on ainoa ateria, jolla on negatiivinen vaikutus ruokamme tuottamaan hiilijalanjälkeen.

Suomen peruskouluissa kalan tuntemus sisältyy opetussuunnitelmiin, biologian ja kotitalouden opetukseen, mutta opetus vaihtelee kouluittain. Saattaa olla kouluja, joissa aiheeseen ei perehdytä lainkaan. Koulun merkitys kalatalouselinkeinon tunnetuksi tekemisessä ja säilymisessä on keskeistä, mutta resurssit ovat mitättömät.

Yläkoulujen oppilailla lähestyy aika, jolloin mietitään mihin peruskoulun päätyttyä hakeudutaan opiskelemaan. Yläkouluissa oppilaanohjaajilla ei välttämättä ole riittävästi ajankohtaista tietoa kalatalouden eri opintomahdollisuuksista ja ammateista osatakseen ohjata siihen soveltuvia nuoria. Kalanjalostus, kalanviljely, vähempiarvoisten kalojen kalastus, sisävesikalastus ja kalaruokainnovaatiot ovat potentiaalisia kasvualoja kansainvälisine mahdollisuuksineen. Lisäksi on paljon liitännäisaloja, jotka liittyvät läheisesti kalatalousalaan mm. kalastusopastoiminta, kauppojen palvelutiskityö sekä kokin ammatti, joissa tehdään työtä paikallisen kalatalouden eteen.

Hankkeen kesto on 1.5.2020 – 30.4.2021.

1. Tiedotus hankkeesta kohderyhmiin eli kuntiin ja yläkouluihin sähköpostilla kalatalousasiantuntija ja ruoka-asiantuntija suunnittelevat yhdessä kokonaisuuden.

2. Koulut ilmoittautuvat sitovasti mukaan hankkeeseen. Hyödynnetään Webropol- kyselyitä ja sähköisiä työkaluja.

3. Kaikille alueen oppilaanohjaajille järjestetään työpaja (kaksi eri päivää, sama sisältö). Kalatalousasiantuntija ja ruoka-asiantuntija kertovat alasta ja kalasta.

4. Yhteistyökoulun oppilaille annetaan koululla tapahtuva orientaatio aiheeseen pitäen sisällään kalastoon ja kalastukseen tutustumista sekä kalaruuan valmistusta ja maistelua. Kalatalousasiantuntija ja ruoka-asiantuntija yhdessä pitävät tilaisuuden osioina, kala-ammatti, kalatunnistus ja kalan käsittelyä sekä kalaherkkujen maistelua.

5. Orientaatiosta valikoituneet, innostuneet oppilaat hyväksytään tutustumiskäynnille Livian Paraisten yksikköön sekä yritysvierailulle. Hanketyöntekijät ovat mukana vierailuilla. Lisäksi tutustutaan muihin ammatteihin (esimerkiksi kalastus, kalanviljely, kalajalostus sekä myynti).

6. Hankkeesta kerätään palautelomakkeella palaute osallistuneilta opettajilta sekä oppilailta. Tulokset ja jatkohaut 2021 ja 2022, yhteishaku.

7. Hankkeesta viestitään ProAgrian Maa- ja kotitalousnaisten, Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen kotisivuilla, FB-sivuilla, Instagramissa sekä yhteistyökumppaneiden mediassa. Retkille pyydetään paikallinen media mukaan (TV ja lehdistö)