Hauki kasvuun -hankkeessa etsitään parhaita menetelmiä tuottaa hauenpoikasia rannikkovesiin

Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen Hauki kasvuun -hanke auttaa vahvistamaan rannikon haukikannan tilaa poikakasvatuksella. Haukikanta sekä lisääntymisalueet ovat vähentyneet ja tämä vaikuttaa alueen ympäristöön, kalasto ja kalastus ovat muutoksen partaalla. Hanke toteutetaan Kustavin-Uudenkaupungin alueella ja yhteistyössä kalatalousalueen kanssa.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu emokalojen pyynti, mädin lypsäminen sekä hoito yhteistyönä Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen, ammattikalastajien, ammattiopisto Livian sekä vapaa-ajan kalastajien kanssa.  Hankkeesta saadut hauenpoikaset vapautetaan Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen vesistöön.

Hankkeessa järjestetään keväällä opintomatka Pirkanmaalle, jossa tutustutaan erilaisiin haudontamenetelmiin kuten esimerkiksi laatikkohaudontaan. Laatikkohaudontaa toteuttaa Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue. Opintomatka on tarkoitettu Lännen Kalaleaderin alueen ammattikalastajille ja kalatalousalueen toimijoille

Hankkeen lopussa järjestetään haukiseminaari Uudessakaupungissa. Seminaarissa esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan asiantuntijoiden esitelmiä hauesta.

Kuulutko johonkin kalastusseuraan tai kalastatko haukea kyseisellä alueella vapaa-aikana? Etsimme vielä talkoolaisia mukaan pyytämään haukiemoja. Seminaarin ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin kesällä.

Yhteystiedot:

Joonas Aaltonen oppisopimusopiskelija, Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry

Puhelin: 044 4937 145

Sähköposti: joonas.aaltonen@kalatalouskeskus.fi

Hankkeelle on haettu avustusta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta Lännen Kalaleaderista.