Säädösviidakon käsikirja ammattikalastajalle

Hankkeessa luotiin erityisesti aloittavaa kalastajaa palveleva opas siitä mitä normeja kaupallisen kalastajan tulisi ottaa huomioon toiminnassaan. Pääpaino on viranomaisvaatimusten, säädösten ja tukijärjestelmien vaatimuksista ja mahdollisuuksista tiedottamisessa. Tietopaketti palvelee laajasti kaupallisia kalastajia ja heidän kanssaan toimivia, ja helpottaa osaltaan alalle tulevien selviämistä paperiviidakossa, sekä tarjoaa oleelliset tiedot yhdestä paikasta.

Käsikirjan laatimisella helpotetaan kaupallisen kalastuksen aloittamista, ja toimintaan liittyvien muutosten hallintaa. Tarvittava tieto toiminnan edellytyksistä palvelee alan ammattikuntaa, ja kalastajien kanssa toimivia tahoja laajasti, joka helpottaa toiminnan eri osa-alueiden vaatimusten hahmottamista. 

Hankkeen toteutusaika 14.10.2020 – 31.12.2021.