Säädösviidakon käsikirja ammattikalastajalle

Hankkeessa luodaan erityisesti aloittavaa kalastajaa palveleva opas siitä mitä normeja kaupallisen kalastaan tulisi ottaa huomioon toiminnassaan. Pääpaino on viranomaisvaatimusten, säädösten ja tukijärjestelmien vaatimuksista ja mahdollisuuksista tiedottamisessa.  Tavoitteena on, että tietopaketti palvelee laajasti kaupallisia kalastajia ja heidän kanssaan toimivia. Se tulee osaltaan helpottamaan alalle tulevien selviämistä paperiviidakossa ja tarjoaa oleellisen tiedot yhdestä paikasta.

Käsikirjan laatimisella pyritään helpottamaan kaupallisen kalastuksen aloittamista ja toimintaan liittyvien muutosten hallintaa. Tarvittava tieto toiminnan edellytyksistä palvelee alan ammattikuntaa ja kalastajien kanssa toimivia tahoja laajasti, mikä helpottaa toiminnan eri osa-alueiden vaatimusten hahmottamista. Hankkeen toteutusaika on 14.10.2020 – 31.12.2021.

Linkki kalastajan oppaaseen julkaistaan tällä sivulla kesällä 2021