Kaupallisten kalastajien ja kalatalousaluetoimijoiden tiedotus- ja koulutusristeilyt 2022

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus järjestää alkuvuodesta 2022 tiedotus- ja koulutusristeilyt kaupallisille kalastajille ja kalatalousaluetoimijoille

Seminaariristeilyiden tavoitteena on

  • välittää ajankohtaisia asioita ja uutta tietoa kalastajille, kalatalousalueille ja kalavesien omistajille
  • lisätä kalatalouselinkeinojen osaamista
  • parantaa kalastajien ja vedenomistajien yhteistyötä
  • toimia verkostoitumistilaisuuksina kalastajille, kalatalousaluetoimijoille ja kalatalouden sidosryhmille kuten neuvontajärjestöille, viranomaisille ja tutkijoille.

Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily järjestetään 2.-3.2.2022. aamulaivalla Turusta (Viking Amorella).

Kalatalousaluetoimijoiden tiedotus- ja koulutusristeily järjestetään 8.-9.3.2022 aamulaivalla Turusta (Viking Glory).

Ohjelma, hinnat ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan marraskuussa 2021.

Lisätietoa Anu Niinikorpi, anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi

Risteilyt järjestetään osana hanketta Kaupallisten kalastajien ja kalatalousaluetoimijoiden tiedotus- ja koulutusristeilyt 2022. Hankkeelle on saatu rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta Saaristomeren kalatalousryhmän kehyksestä.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Anu Niinikorpi.
Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, jossa on edustajat kalatalousryhmistä, ammattikalastajista, kalatalousalueista sekä alueellisista neuvontajärjestöistä.

Facebook
Twitter
LinkedIn