Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen kokouspöytäkirja 11.8.2021

Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen yleiskokous pidettiin 11.8. Tupalan Hovissa Säkylässä. Läsnä oli 17 äänioikeudellista kokousjäsentä, joilla oli yhteensä 26 ääntä sekä viisi äänioikeudetonta kokousjäsentä. Osa kokousväestä osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

Kokouksen alussa Lauri Anttila Pyhäjärvi-instituutista kertoi käyttö- ja hoitosuunnitelmaprosessista ja mahdollisuuksista vaikuttaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotus julkaistaan kalatalousalueen kotisivuilla 12.8. ja sitä on mahdollisuus kommentoida 27.8. saakka. Kommentit osoitetaan sähköpostitse toiminnanjohtajan osoitteeseen anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi

Kalatalousalueen puheenjohtajana jatkaa Matti Jaakkola Säkylästä ja varapuheenjohtajana Marjo Aikko Raumalta. Hallituksessa jatkaa Ilkka Toivonen Luvialta ja Tomi Helminen Säkylästä. Tapio Heikkilä jätti hallituspaikan ja hänen tilalleen valittiin Jari Heikkilä Eurajoelta.

Omistajakorvaukset päätettiin jakaa pinta-alaperusteisesti edellisten vuosien tapaan.