Informations- och fortbildningskryssning för kommersiella fiskare 2022 Seminarieprogram

Onsdagen 2.2.

8.00 Utdelning av hyttkort i Viking Line terminalen (andra våningen)

8.45 Fartyget avgår, samling på däck 10

9.15 Öppningstalet
Heikki Salokangas, ordförande för infokryssning -projektets ledningsgrupp

9.25 Aktuella ärenden från jord- och skogsbruksministeriet
Risto Lampinen, jord- och skogsbruksministeriet

9.55 Aktuella ärenden från NTM-centralen och några ord om fiskelagen
Okku Kalliokoski, NTM-centralen i Egentliga Finland

10.25 Kaffe

10.40 Exempel på Länsi-Suomen Kalatalouskeskus projekt relaterade till yrkesfiske

  • Säädösviidakon käsikirja kaupallisille kalastajille/Manual för yrkefiskare – Anu Niinikorpi
  • Drone ammattikalastuksen ja vesiviljelyn apuna/ Drönare som hjälpmedel vid fiske och fiskodling – Lauri Rantanen
  • Merikuoretta kurenuotalla/Nors med not – Petri Rannikko

11.10. Fiskeaktionsgroupper – den kommande programperioden
Maria Saarinen, Skärgårdshavets Fiskeleader och Mika Halttu, Lännen Kalaleader

11.45 Diskussion över förmiddagens föredrag

12.00 Lunch

13.30 En sälskrämmaapplikation ”vakthund” samt en fiskkalkylator under utveckling för ryssjefiske  
Esa Lehtonen, Naturresursinstitutet Luke

13.55 Magra strömmingar – senaste information om strömmingsbestånd och beståndsuppskattningar
Jari Raitaniemi, Naturresursinstitutet Luke

14.20 Fisk utan fiske och vad ska man tänka om det?
Lauri Reuter, Nordic FoodTech VC

15.10 Kaffe

15.40 TUKALA: partnerskap mellan forskning och fiskare

– Nya lösningar och tekniker för utveckling av fisket
 Petri Suuronen, Naturresursinstitutet Luke

16.05 Presentation av nya fiskprodukter

Hanna Pere, Apetit

16.30 De bästa arbetsmetoderna inom kustfisket
Veli-Matti Tuure, Työtehoseura

16.55 Fiskeriskolans tal

Arto Katajamäki, Yrkesintitut Livia

17.00 Diskussion

17.30 Seminariet avslutas

21.00 Middag i À la carte -restaurant

Torsdagen 3.2.

6.30 Frukost i buffétrestaurangen (däck 8)
7.30 Fartyget anländer till Åbo

Obs!

Seminariets föredrag hålls på finska, men föreställningar visas även på svenska. Frågor kan ställas på båda språken.

Alla tider är finsk tid.

Ändringar i programmet är möjliga.