Rannikon kalatalousaluepäivät

Rannikon kaksikielinen kalatalousaluepäivä
Etäkoulutus 22.9.2020

Koronaepidemian takia alueellinen kalatalousaluepäivä 2020 toteutettiin etäkoulutuksena Zoom-alustaa hyödyntäen. Etäkoulutuspäivän toteutuksesta vastasivat Kalatalouden Keskusliitto ja Länsi-Suomen Kalatalouskeskus. Länsi-Suomen Kalatalouskeskus tarjosi mahdollisuuden osallistua koulutukseen Kalatalouskeskuksen toimistolla.

Päiville kutsuttiin kalatalousalueiden ja kalatalouden yhteistyöryhmien edustajia Varsinais-Suomen ELY-keskuksen/Rannikon kalatalouspalveluiden alueelta, väliltä Kokkola-Imatra. Päiville ilmoittautui noin 70 henkilöä, luennoitsijat mukaan lukien, muun muassa kalatalousalueilta, kalatalouskeskuksista, ELY-keskuksesta, maakuntaliitoista, Metsähallituksesta, Luonnonvarakeskuksesta sekä muista järjestöistä.

Hankeen tavoitteena oli lisätä rannikon kalatalousalueissa toimivien henkilöiden tietämystä kalatalouden ajankohtaisista asioista ja erityisesti kalatalousaluetoiminnasta, painopisteenä käyttö- ja hoitosuunnitelmat sekä yhteistyön lisääminen kalatalousalueiden kesken. Päivät järjestettiin kaksikielisenä, aamupäivän ruotsinkielisen ohjelman ollessa rinnakkaisohjelmana Teamsissä. Iltapäivän ohjelma oli kaikille yhteinen ja se toteutettiin Zoomissa. Päivän päätteeksi järjestettiin myös pienryhmäkeskusteluita neljän teeman alla (kalastuksenvalvonta ja valvontasuunnitelmat, kalatalousalueiden rahoitus, kunnostukset sekä kaupallinen kalastus). Ruotsinkielisillä osallistujilla oli oma ryhmänsä. 

Päivän aikana kuultiin esitelmiä uusista käyttö- ja hoitosuunnitelmien sisältövaatimuksista, rannikon kunnostuksista, toiminnan rahoittamisesta, kalastuksenvalvonnasta sekä kaupallisen kalastuksen edistämisestä. Koulutuspäivän ohjelma on liitteenä. Koulutuspäivän esitelmät ovat luettavissa ahven.netissä: https://ahven.net/kalatalousalueet/kalatalousaluepaivat/