Tiedoksiantokuulutus

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen yleiskokouksen 7.10.2020 päätökset ja pöytäkirja ovat nähtävillä 15.10.2020 alkaen Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen toimistolla, osoitteessa Puutarhakatu 19a, Turku sekä verkkosivulla https://www.kalatalouskeskus.fi/kustavin-uudenkaupungin-kalatalousalue/. Kokouksen päätökset ja kokouspöytäkirja ovat nähtävissä vähintään kokouksen oikaisuvaatimusajan päättymiseen asti. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kalatalousalueen kotisivuilla. Liitteenä oikaisuvaatimusohje.