Tulevaisuuden kalastajat

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus on selvittämässä uusien ammattikalastajien kouluttamismahdollisuuksia.

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään alalla jo toimivien halukkuutta osallistua kouluttamiseen ja ammattikalastuksesta kiinnostuneiden halukkuutta osallistua koulutukseen mestari-kisälli järjestelyllä, sekä käsityksiä parhaasta tavasta järjestää koulutus.

Selvityksen pohjaksi olemme laatineen kaksi kyselyä, joiden avulla on tarkoitus löytää ne ammattikalastajat, joilla olisi halukkuutta opastaa aloittavia kalastajia oman työnsä ohessa ja ne 2. ryhmän kalastajat ja muut ammattikalastuksesta kiinnostuneet, joilla olisi halukkuutta kehittää kalastustaan ammattimaisempaan suuntaan.

Kysely I luokan kalastajille (mestareille)

Kysely ammattikalastajaksi aikovalle (kisälleille)

Pyydämme vastaukset 1.5. mennessä!
Kiitos mielenkiinnostasi!

Petri Rannikko
Toiminnanjohtaja
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry
Puutarhakatu 19 A,
20100 Turku
p. 0503663950
sähköposti: petri.rannikko@kalatalouskeskus.fi