You are currently viewing Vesialueen omistajien ja käyttäjien kuulemiset käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa

Vesialueen omistajien ja käyttäjien kuulemiset käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien tulee valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Länsi-Suomen kalatalouskeskus laatii käyttö- ja hoitosuunnitelman kuudelle kalatalousalueelle: Lounais-Suomen, Porin, Karvianjoen, Kustavin-Uudenkaupungin, Sirppujoen ja Kokemäen kalatalousalueille.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman teossa tarvitaan tutkimustiedon lisäksi myös paikallista ja alueellista tietoa vesialueen ja kalakantojen tilasta. Tämän tiedon keräämiseksi alueet ovat järjestäneet erilaisia kuulemistilaisuuksia ja keränneet tietoa esimerkiksi kyselyin. Tarkemmin yksittäisten kalatalousalueiden etenemisestä projektissa löytyy kalatalousalueiden omilta sivuilta: kalatalouskeskus.fi/kalatalousalueet/

Porin, Sirppujoen, Kokemäen ja Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueet keräävät tällä hetkellä tietoa käyttö- ja hoitosuunnitelmiin nettikyselyn avulla. Alta kalatalousalueen nimeä klikkaamalla pääset kyseisen alueen kyselyyn.

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue

Sirppujoen kalatalousalue

Porin kalatalousalue

Kokemäen kalatalousalue

Tietoja käytetään ainoastaan käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen, ja jälkeenpäin tarpeeton tieto hävitetään kun työ on hyväksytty.

Lisätietoa kyselystä antaa Anu Niinikorpi, anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi