Drone ammattikalastuksen ja vesiviljelyn apuna

Hankkeen tavoitteena haetaan säästöjä kalatalouden alkutuottajien työajan käytössä ja veneajelun vähentämistä uuden tekniikan avulla. Hankkeessa selvitetään mehittämättömän lennokin (drone) käyttömahdollisuuksia kalastuksen apuna, sekä esitellään sen ominaisuuksia ja mahdollisia käyttökohteita kalastajille. Mahdollisia kohteita missä drone voisi olla kalastuksen hyödyksi on pyydysten virityksen ja kunnon tarkistaminen, pyydyksessä olevan saaliin määrän selvittäminen, pyyntipaikkojen tarkempi havannointi ja pyydysten sijoittelu, hylkeiden havainnointi ja karkottaminen pyydyksiltä jne. Vesiviljelyssä käyttömahdollisuuksia voisi olla esim. kalankasvatuskassien ja ruokinnan toimivuuden tarkistamisessa. Dronen tuoman teknologian avulla on todennäköisesti mahdollista luoda kokonaan uusia työtä ja resursseja säästäviä kalastusstrategioita ja -käytäntöjä.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen kokonaisuuteen.

 1. Hankitaan soveltuva drone ja tietotaito sen käyttämiseen.
 2. Testataan ja ideoidaan dronen käyttömahdollisuuksia yhdessä alan alkutuottajien
  kanssa.
 3. Tiedotetaan havainnoista ja dronen mahdollistamista hyödyistä.
  Hankkeeen käyttöön hankitaan ammattikäyttöön suunniteltu HEXH2O Pro Drone jossa
  on seuraavat ominaisuudet: lentoaika n 30 min, veden-/lumenkestävyys, kamera,
  kuvansiirto reaaliajassa, kuormanirroitustoiminto, mahdollisuus kuvata pinnan alle,
  vaihtoakut ja laturi (tarkemmat tiedot liitteessä).
  Hankkeen työntekijät testaavat pienoiskopterin käyttömahdollisuuksia yhdessä
  kalastajien ja kalankasvattajien kanssa yhden vuoden aikana eri pyyntiaikoina ja eri
  kalastusmuodoissa. Käyttökohteita ja esittelyjä suunnataan toimijoilta saadun
  palautteen perusteella. Testaukset suoritetaan Selkämeren rannikolla ja Säkylän
  Pyhäjärvellä ja niissä tarvittavat vesikuljetukset ostetaan paikallisilta
  kalastajilta/vesiviljely-yrittäjiltä. Tavoitteena on esitellä laitteen mahdollisuuksia
  kaikille siitä kiinnostuneille kaupallisille kalastajille ja vesiviljelijöille toimintaryhmän
  alueella. Hanke on mitoitettu noin 25 testaustilaisuuuden mukaan.
  Pienoiskopteri-tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia esitellään kalastajille
  yhteistilaisuuksissa. Hankkeen tuloksista tiedotetaan kalastajille ja siitä laaditaan
  loppuraportti. Hankkeen tulokset ja käytännön kokemukset julkaistaan Länsi-Suomen
  kalatalouskeskuksen kotisivuilla.
  Hankkeen suunniteltu kesto on 15.11.2019-1.4.2021.