Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tulee valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Sen laatiminen on aloitettu Pyhäjärvi-instituutissa, ja ensimmäiset kuulemistilaisuudet on pidetty ja toukokuun aikana on tarkoitus lähettää kuulemiskirjeet vesialueen omistajille, ammattikalastajille, kalastusoppaille ja vapaa-ajankalastusseuroille.
Lisätietoa käyttö- ja hoitosuunnitelmista löytyy Kalatalouden Keskusliiton sivuilta.

Alueen vesialueen omistajien, kalastajien ja muiden käyttäjien tieto ja paikallistuntemus on tarpeen, kun määritetään muun muassa kalataloudellisesti merkittäviä alueita, ammattikalastukseen soveltuvia alueita ja vesialueiden omistajien käsityksiä esimerkiksi tarvittavista kalastonhoitotoimenpiteistä. Näiden tietojen keräämiseksi pyritään järjestämään kuulemistilaisuuksia aiheisiin liittyen, mutta koronaviruksen aiheuttamien kokoontumissuositusten vuoksi tiedon keräämista tehdään myös muilla tavoin, kuten puhelimitse ja sähköpostilla. Asianosaiset voivat olla yhteydessä käyttö- ja hoitosuunnitelmaan laatijaan tai kalatalousalueen toiminnanjohtajaan.

Vastuuhenkilöinä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on:

Sisävedet
Lauri Anttila
puhelinnumero 044 034 4062
sähköposti lauri.anttila@pji.fi

Merialue
Päivi Laine
puhelinnumero 044 034 4067
sähköposti paivi.laine@pji.fi

www.pyhajarvi-instituutti.fi/