Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Suunnitelmaa tehtäessä tulee ottaa huomioon lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset sekä valtakunnalliset hoitosuunnitelmat (Kalastuslaki 35-36 §). Suunnitelmalla muun muassa edistetään vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Kalatalousalueiden tulee laatia suunnitelma vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitelman hyväksyy ELY-keskus. Kalatalousalueen tulee järjestää kalavarojen käyttö ja hoito hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Viranomaisten on myös otettava toiminnassaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelman yleiset suuntaviivat. Hyväksymisen jälkeen suunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta, mutta on suositeltavaa että suunnitelma tarkastetaan vuosittain yleiskokouksen yhteydessä ja päivitetään tarvittaessa. Lähde: kalatalouden keskusliitto

Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on kalatalousalueen hallituksen ohjaamana laatinut Pyhäjärvi-instituutin asiantuntijat. Ehdotus käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi julkaistaan kalatalousalueen kotisivuilla 12.8. ja sitä on mahdollisuus kommentoida 27.8. saakka. Kommentit osoitetaan sähköpostitse toiminnanjohtajan osoitteeseen anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi

Kalatalousalueen hallitus käsittelee annetut kommentit kokouksessaan syyskuun alussa. Tämän jälkeen lopullinen versio suunnitelmasta julkaistaan kalatalousalueen kotisivuilla, ja hallitus kutsuu koolle kalatalousalueen ylimääräisen kokouksen, Kalatalousalueen kokouksen hyväksymä ehdotus käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi toimitetaan viranomaiselle (ELY) hyväksyttäväksi vuoden 2021 loppuun mennessä.