Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous hyväksyi käyttö- ja hoitosuunnitelman 28.10.2021

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma käsiteltiin ylimääräisessä yleiskokouksessa 28.10.2021. Päivi Laine Pyhäjärvi-instituutilta esitteli käyttö- ja hoitosuunnitelman kokousväelle, Suunnitelman on laatinut Pyhäjärvi-Instituutin asiantuntijat, mutta sen sisällöstä vastaa kalatalousalue. Laatimistyön aikana on käyty keskustelu hallituksen ja kalatalousalueen jäsenten kanssa.

Suunnitelma oli kommentoitavana kalatalousalueen kotisivuilla 12.8.2021 alkaen, ja sitä oli mahdollisuus kommentoida 27.8.2021 saakka. Suunnitelmaan annettiin kolme lausuntoa, ja lisäksi ELY-keskus teki siihen alustavan laillisuusarvioinnin.

Kalatalousalueen hallitus käsitteli annetut kommentit ja niiden pohjalta päivitetty suunnitelma oli jälleen nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla 7.10.2021 alkaen. Kokouksessa suunnitelmaan esitettiin vielä korjausta liittyen Säkylän Pyhäjärven rauhoitusaikoihin. Kalatalousalueen kokous hyväksyi ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelman esitetyin korjausehdotuksin.

Korjattu versio toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen marraskuun aikana. Ennen kuin ELY voi hyväksyä suunnitelman, se tulee käsitellä ja hyväksyä alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä.

Kokouksen pöytäkirja on ladattavissa alta.