Kalastuskiintiöt 2024 -tiedotus- ja keskustelutilaisuus Saaristomeren kaupallisille kalastajille

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ja Saaristomeren Kalaleader järjestivät maanantaina 11.9. tiedotus- ja keskustelutilaisuuden kaupallisille kalastajille liittyen vuoden 2024 kalastuskiintiöihin.

Euroopan komission elokuussa antama esitys silakan ja lohen kalastuksen kieltämiseksi on tyrmistyttänyt alalla erityisesti sen vuoksi, että komissio linjaa täyskieltoja poiketen ICES:n (international Council for the Exploration of the Sea,Kansainvälinen merentutkimusneuvosto) neuvonannosta. Esityksen toteutuminen olisi valtava isku kotimaiselle elinkeinokalataloudelle ja epävarmassa tilanteessa lisätiedolle oli kysyntää.

Tilaisuus herättikin runsasta kiinnostusta ja lyhyestä ilmoittautumisajasta huolimatta tilaisuudessa oli yli kolmekymmentä osallistujaa. Valtaosa osallistujista oli rysäkalastajia Paraisilta aina Merikarvialle saakka, mutta mukana oli myös troolikalastajia.

Tilaisuuden ensimmäisen alustuksen piti Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas, joka taustoitti komission esitystä ja kertoi kuulijoille, miten asia etenee ensin kansallisesti ja sen jälkeen EU:ssa.
Asia koskettaa suoraan noin kolmeasataa kaupallista kalastajaa ja lukuisia jalostusyrityksiä, sillä silakka on Suomen kalanjalostuksen tukijalka, jonka ympärille on rakentunut myös esimerkiksi muiden kalojen vastaanotto.

Puheenvuoronsa lopuksi Jordas totesi, että tilanne näyttää pahalta, muttei kuitenkaan toivottamalta, sillä tahto puolustaa kotimaista silakkaa on vahva ja asian takana seisovat maa- ja metsätalousministeriö ja pääministeri Orpon mukaan hallituspuolueet. Suomen Ammattikalastajaliitto pyrkii siihen, että silakkakiintiöt asetettaisiin ICES:n antaman tieteellisen neuvonannon mukaan.

(Kim Jordaksen esitys julkaistaan tällä sivulla myöhemmin)

Tutkimustietoa tilaisuuteen toi Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jari Raitaniemi, joka on myös mukana ICES:n kanta-arviointiryhmässä. Esityksensä alussa Raitaniemi kertoi, miten silakka- ja kilohailikannan tilaa selvitetään kaikuluotauksilla ja koetroolauksilla, joissa Raitaniemi on ollut itsekin vuosittain mukana keräämässä tietoa. Silakan elinympäristössä vuorovaikutusuhteet ovat mutkikkaat ja viime vuosikymmeninä muutoksia on tapahtunut mm. suolapitoisuudessa, kilohailikannassa ja ravintoeläinten lukumäärässä.

Vuodesta 2020 alkaen silakat laihtuivat ja niitä kuoli nälkään. Tilanne on kuitenkin menossa parempaan suuntaan, ja silakat ovat alkaneet lihoa syksystä 2022 alkaen. Raitaniemen arvion mukaan silakkakanta ei olisi uhattuna, vaikka kalastuskiintiö myönnettäisiin ICES:n neuvonannon mukaan.

Jari Raitaniemen esityksen voit ladata täältä

Euroopan komission Suomen-edustusto kertoi 30.8. antamassaan tiedotteessa seuraavaa: EU-maat voivat hyödyntää Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) myönnettäviä varoja auttaakseen kalastajia vuonna 2024 siirtymäratkaisuna edellyttäen, että ne ottavat käyttöön kansallisia lisätoimenpiteitä kalastuksen elvyttämiseksi, kun siihen liittyy laskupaine. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yritysasiantuntija Taija Korkka oli paikalla valoittamassa tätä mahdollisuutta. Korkka joutui kuitenkin heti alkuun kertomaan, ettei Suomen EMKRV-ohjelmassa ole olemassa tällaisia toimenpiteitä. Toiminnan väliaikaista lopettamista voitaisiin tukea. Koska kalastajilta ei kuitenkaan lopu kaikki kalastus, kyse ei ole siitä – väliaikaisesta lopettamisesta. Lisäksi Suomen EMKVR-ohjelmassa nimenomaan sanotaan, että kiintiöistä johtuvia muutoksia ei voida tukea.

Suomen Ammattikalastajaliiton Kim Jordas kertoi kuitenkin saaneensa maa- ja metsätalousministeriöltä tiedon, että mikäli silakankalastukseen ei saada kiintiötä vuodelle 2024, Suomen EMKVR-ohjelma tullaan avaamaan.

Johtava kalatalousasiantuntija Aki Koskinen toi kuulijoille tiedoksi, että epävarmasta tilanteesta huolimatta vuoden 2024 toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden haku ja ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haku ELY-keskuksesta alkaa normaalisti lokakuun puolivälin jälkeen.

Tilaisuuden viimeisenä keskustelun alustajana oli kansanedustaja Milla Lahdenperä Taivassalosta. Lahdenperä kertoi tulleensa tilaisuuteen nimenomaan keskustelemaan kalastajien ja sidosryhmien kanssa, sekä hankkimaan lisätietoa voidakseen eduskunnassa puhua suomalaisen kalastuksen puolesta ja olla mukana puolustamassa silakkakiintiöitämme.

Alustusten jälkeen keskustelua käytiin laajasti muun muassa kaikuluotaustutkimuksesta, silakan ravintoeliöiden määrästä ja yritystoiminnan kannattavuudesta. Myös kalastajien välistä yhteistyötä peräänkuulutettiin useammassakin puheenvuorossa yritystoiminnan kannattavuuden parantamiseksi.

Tilaisuuden lopuksi tiedusteltiin vielä tarvetta vastaavanlaiselle tilaisuudelle sen jälkeen, kun kalastuskiintiöt on päätetty EU:n ministerineuvostossa 24. lokakuuta. Uutta tiedotustilaisuutta toivottiin ja Länsi-Suomen Kalatalouskeskus lupasi kutsua tilaisuuden koolle lokakuun lopulla. Tilaisuudesta tullaan tiedottamaan Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen kotisivuilla ja sähköpostilla.

Lisätietoa
Anu Niinikorpi
toiminnanjohtaja
Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry
anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi
040 087 8718