Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen yleiskokouksen 18.4.2024 päätökset ja pöytäkirja

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen yleiskokous pidettiin 18.4.2024 kello 18.00. Kokousesitelmän kalavesien kunnostuksista pitää Johanna Piipanoja Länsi-Suomen Kalatalouskeskukselta.

Kokoukseen osallistui 22 kokousjäsentä. Kokousjäsenistä äänioikeudellisia oli 19 ja heillä oli yhteensä 32 ääntä käytettävissä.

Erovuorossa olleet Irja Skytén-Suominen ja Jukka Lehtinen valittiin hallitukseen uudelleen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Jukka Verhonen. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Irja Skytén-Suominen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Kittamaa.

Kokouksen pöytäkirja ladattavissa sivupalkista.