Korvaukset vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueella

Kalastuslain 83 §:n 2 momentin mukaan korvausten jako vesialueen omistajille
perustuu vesialueeseen kohdistuvaan viehekalastuksesta aiheutuvaan rasitukseen,
joka vahvistetaan käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Koska Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueella ei ole vielä voimassa olevaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, päätti kalatalousalue 2019 yleiskokouksessa jakaa vuodelta 2018 kertyneet varat pinta-alaperusteisesti.

Omistajat voivat myös valtakirjalla ilmoittaa jättävänsä omistajakorvaukset kalatalousalueelle käytettäväksi kalatalousalueen yhteisten kalavesien hoitoon.

Kalatalousalueen jäseniä muistutetaan siitä, että omistajakorvauksen maksua varten heidän on itse toimitettava kalatalousalueelle seuraavat tiedot:

1) osakaskunnan virallinen nimi tai jaetun vesialueen omistajan nimi;

2) osoite;

3) kiinteistötunnus; sekä

4) tilinumero.

Lisäksi pyydätään toimittamaan kiinteistön pinta-alatieto tietojen
tarkistamista varten.

Tiedot voi lähettää toiminnanjohtajalle sähköpostitse
anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi, yhteydenottolomakkkkeella tai esimerkiksi
kalatalousalueen kokouksessa

Jos vesialueen omistajalle jaossa tuleva määrä olisi enintään 50 euroa, varoja ei
jaeta omistajalle, vaan ne jäävät asianomaiselle kalastusalueelle käytettäväksi
kalakantojen hoitoon.

Mikäli palautus ylittää 50 €, mutta palautukseen oikeutetun vesialueen omistus- tai tilitiedot eivät ole kalastusalueen tiedossa, jäävät varat kalastusalueen tilille tilittämättömiin varoihin. Kalastuslain 85 §:n mukaan korvaus vanhentuu kolmen vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona korvausta koskeva kalastusalueen päätös on tehty. Vanhentunut korvaussaatava siirtyy kalatalousalueen haltuun käytettäväksi 82 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin. Esimerkiksi vuonna 2018 kertyneistä korvauksista päätettiin vuonna 2019 ja näin ollen ne vanhenevat vuoden 2022 lopussa.