You are currently viewing Selvitys käynnissä: kuhan kasvu Karvianjoen kalatalousalueella

Selvitys käynnissä: kuhan kasvu Karvianjoen kalatalousalueella

Vapaaehtoisia kalastajia haetaan auttamaan kuhan kasvun kartoituksessa Karvianjoen kalatalousalueen järvillä!

Karvianjoen kalatalousalueella on käynnissä kalastonhoitomaksuvaroin rahoitettu hanke, jossa selvitetään kuhan kasvunopeutta. Kalatalousalue etsii kalastajia yhteistyökumppaniksi kuha- ja suomunäytteiden keräämiseksi. Näytekalat voi pyytää vapavälinen tai pyydyksillä, kuitenkin kalastuslakia noudattaen. Selvityksessä mukana olevat järvet ovat Isojärvi, Siikaisjärvi, Karvianjärvi, Karhijärvi, Venesjärvi ja Hirvijärvi. 

Hankkeessa kerättyjen tietojen perustella on mahdollista arvioida kuhan alamittasäädösten tarpeellisuutta tietoon perustuen koko alueella tai järvikohtaisesti.

Mikäli oman kalastuksesi ohessa voisit mitata ja punnita kuhat, sekä ottaa saaliskaloista suomunäytteet yllä mainituilla järvillä, ota yhteyttä joonas.aaltonen@kalatalouskeskus.fi