Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen kevät 2020

Kalatalousalueen hallitus kutsuu yleiskokouksen koolle huhtikuun loppuun mennessä.

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen on aloitettu Länsi-Suomen kalatalouskeskuksessa. Asian tiimoilta tullaan järjestämään kuulemistilaisuuksia vesialueen omistajille, ammattikalastajille ja muille kalavesien käyttäjäryhmille.

Kalatalousalueen jäseniä muistutetaan siitä, että omistajakorvauksen maksua varten heidän on itse toimitettava kalatalousalueelle seuraavat tiedot:

1) osakaskunnan virallinen nimi tai jaetun vesialueen omistajan nimi;

2) osoite;

3) kiinteistötunnus; sekä

4) tilinumero.

Lisäksi pyydätään toimittamaan kiinteistön pinta-alatieto tietojen tarkistamista varten.

Tiedot voi lähettää toiminnanjohtajalle sähköpostitse petri.rannikko@kalatalouskeskus.fi , yhteydenottolomakkeella, tai kalatalousalueen kokouksessa.