Kysely Porin kalatalousalueen vesialueen omistajille ja käyttäjille vuonna 2020-2021 laadittavaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan liittyen

Kalatalousalue on kalastuslakiin perustuva yhdistys, jonka tarkoitus on kehittää alueensa kalataloutta. Kalatalousalueen pitää lain mukaan laatia alueensa kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelma (KHS) vuoden 2021 loppuun mennessä. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on kalatalousalueen toimintaa ohjaava asiakirja, jossa muun muassa linjataan kalastuksen järjestäminen ja kalaveden hoitotoimenpiteet kalatalousalueen toimialueella.

Olemassa olevat tutkimustiedon lisäksi paikallisten vesialueen omistajien ja vesien käyttäjien tieto ja näkemykset ovat tärkeitä. Tätä tietoa kerätään kalatalousalueen järjestämissä kuulemistilaisuuksissa, sekä kyselyin ja haastatteluin. Alla oleva verkkokysely täydentää 2020 kalatalousalueen jäsenille järjestettyä kuulemistilaisuutta

Vastauksia käytetään vain yllä mainittuun tarkoitukseen.

Kyselyn 1. ja 3. osa on tarkoitettu kaikille. 2 osa on tarkoitettu vain vesialueen omistajille.

                                                 Tästä kyselyyn