Yleistä Porin Kalatalousalueesta

Porin kalatalousalue perustettiin vuonna 2019 ja sen hallinnon kotipaikkana on Pori. Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja. Yleiskokous järjestetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kalatalousalueen hallinnosta ja juoksevista asioista vastaa toiminnanjohtaja.

Kalatalousalue käsittää seuraavat vesialueet: Kokemäenjoki Harjavallan voimalaitospadosta alaspäin, Joutsijärvi, Palusjärvi sekä Porin edustan merialue. Kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 29 939 hehtaaria.

Kalatalousalueen puheenjohtaja on Heikki Salokangas. Hallituksen muita jäseniä ovat Timo Erkkilä (varapuheenjohtaja), Tapio Marjamäki, Kimmo Nuotio, Pekka Kankaanpää, Martti Svensverg, Pertti Kuuminainen, Lasse Laippala ja Matti Säämäki.

Kalatalousalueen toiminnanjohtaja on iktyonomi (AMK) Anu Niinikorpi Länsi-Suomen kalatalouskeskuksesta.