Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Suunnitelmaa tehtäessä tulee ottaa huomioon lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset sekä valtakunnalliset hoitosuunnitelmat (Kalastuslaki 35-36 §). Suunnitelmalla muun muassa edistetään vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Kalatalousalueiden tulee laatia suunnitelma vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitelman hyväksyy ELY-keskus. Kalatalousalueen tulee järjestää kalavarojen käyttö ja hoito hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Viranomaisten on myös otettava toiminnassaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelman yleiset suuntaviivat. Hyväksymisen jälkeen suunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta, mutta on suositeltavaa että suunnitelma tarkastetaan vuosittain yleiskokouksen yhteydessä ja päivitetään tarvittaessa. Lähde: kalatalouden keskusliitto

Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on kalatalousalueen hallituksen ohjaamana laatinut Pyhäjärvi-instituutin asiantuntijat. Ehdotusta käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi oli mahdollista kommentoida 12.-27.8. Kalatalousalueen hallitus on käsitellyt kommentit ja käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on päivitetty kommentoinnin perusteella.

Kalatalousalueen hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yleiskokouksen, joka käsittelee käyttö- ja hoitosuunnitelman 28.10.2021.

Kalatalousalueen kokouksen hyväksymä käyttö- ja hoitosuunnitelma käsitellään alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä alkuvuodesta 2021 ja siitä järjestetään kuuleminen. Mikäli käyttö- ja hoitosuunnitelma on lain mukainen, ELY-keskus hyväksyy käyttö- ja hoitosuunnitelman vuonna 2022.