You are currently viewing Kalavesien hoito näkyväksi- hankkeen videot nyt Youtubessa!

Kalavesien hoito näkyväksi- hankkeen videot nyt Youtubessa!

Mitä kalastonhoitomaksuvaroilla tehdään?

Suurin osa kalastajista ostaa itselleen kerran vuodessa kalastusluvan, eli maksaa valtion kalastonhoitomaksun. Nämä varat palautuvat takaisin kalastajien iloksi, sillä kertyneet varat käytetään nimensä mukaisesti kalaston hoitoon. Käyttökohteet liittyvät esimerkiksi kalojen elinympäristöjen parantamiseen ja kalastusmahdollisuuksien kehittämiseen.

Osa varoista jaetaan avustuksina eri toimijoille, esimerkiksi erilaisille yhdistyksille ja kalatalouden neuvontajärjestöille, kuten Länsi-Suomen Kalatalouskeskukselle. Kalastonhoitomaksuvaroilla rahoitetaan myös kalatalousaluetoimintaa. Niiden tehtävänä on oman alueensa kalakantojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, sekä toimeenpaneminen. Tämä tapahtuu alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman avulla, ja sen laatimien onkin kalatalousalueen tärkein tehtävä. Myös käyttö- ja hoitosuunnitelmia on rahoitettu kalastonhoitomaksuvaroista.

Varoista osa palautetaan vesialueen omistajille korvaukseksi vesialueen käytöstä, ja näillä varoilla voidaan tehdä esimerkiksi kalaistutuksia. Poikasistutuksilla kalatalousalueet, suojeluyhdistykset ja osakaskunnat pyrkivät saamaan lisää kalastettavaa kalastajille ja tukemaan luonnonlisääntymistä ja luonnon monimuotoisuutta. Katso alla olevalta videolta, mitä kalaistutuksen aikana tapahtuu.

VIDEO KALAISTUTUKSISTA

Jotta luonnonlisääntymistä voisi tapahtua, kaloilla pitää olla sopivia lisääntymisalueita. Kalastonhoitomaksuvaroilla voidaan kunnostaa esimerkiksi fladoja ja virtavesiä, kuten Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen Satakunnan jokitalkkari -hankkeessa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämän rahoituksen ja talkooväen avulla on tehty Kaasmarkunjokeen uusia kutualueita, sekä parannettu poikasalueita sivu-uomissa.

Kuitenkin, ennen kuin kalakantoja voidaan hoitaa edellä mainituilla tavoilla, tai esimerkiksi kalastusrajoituksilla, on tärkeää tietää mikä on kalaston nykytila ja kehitys. Ne voidaan selvittää esimerkiksi verkkokoekalastuksilla, jossa erityisillä tutkimuskäyttöön tarkoitetuilla verkoilla kalastetaan tietty alue. Näin saadaan hyvä kuva siitä mitä kalalajeja alueella on, ja minkä ikäisiä ne ovat. Tämän pohjalta voidaan tehdä suosituksia kalastuksen ohjaamisesta, istutuksista ja arvioida onnistuuko alueella kalojen lisääntyminen.

VIDEO VERKKOKOEKALASTUKSISTA

Eräs kalastonhoitomaksuvarojen lakisääteisistä käyttökohteista on kalastuksenvalvonta. Tämä onkin tärkeä osa kalakantojen kestävää hoitoa ja käyttöä. Monet Varsinais-Suomen ja Satakunnan kalatalousalueet ovat saaneet tähän käyttötarkoitukseen tukea. Saatu avustus on käytetty esimerkiksi käytännön kalastuksenvalvontaan, ja kalastuksenvalvojien koulutukseen. Varsinais-Suomessa Airisto-Velkuan ja Lounasi-Suomen kalatalousalueet ovat myös ostaneet yhteisen valvontaveneen, joka mahdollistaa säännöllisen kalastuksenvalvonnan alueella.
Tämä artikkeli ja videot on tuotettu osana hanketta, joka on saanut avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Lue lisää hankkeesta TÄÄLTÄ