Satakunnan ja Varsinais-Suomen kalatalousalueristeily 2023 esitykset

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus järjesti alueellisen kalatalousalueristeilyn Viking Line m/s Glorylla 4.4.2023 Turusta.

Seminaarin teemat käsittelivät kalatalousalueiden hallintoa, vaelluskalavesistöjä ja kalastusta sekä kalatalousalueyhteistyötä ja toiminnan kehittämistä.

Seminaariin osallistui 49 kalatalousalue- ja osakaskuntatoimijaa. 

Päivän avasi koulutushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, ammattikalastaja Heikki Salokangas. Seminaaripäivä oli jaettu kolmeen osaan, joiden teemat olivat  kalatalousalueiden hallinto, vaelluskalavesistön ja kalastus sekä kalatalousalueet kalalouden kehittäjinä.

Seminaaripäivä päätettiin antoisaan ryhmätyöskentelyyn, jossa kukin ryhmä listasi kalatalousalueiden tärkeimpiä kehittämistarpeita, kartoitti yhteistyökumppaneita ja pohti, miten kalatalousalueiden kehittäminen hyödyttää muita. 

Seminaariesitykset PDF-tiedostoina on ladattavissa alta.

Esitykset

Teema: Kalatalousalueiden hallinto

ELY-keskuksen ajankohtaiset
kalastusbiologi Juhani Salmi, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Uuden toimintakauden käynnistyminen
aktivaattori Maria Saarinen, Saaristomeren Kalaleader

Kalatalousalueet vesienhoitajina
toiminnanjohtaja Petri Rannikko, Länsi-Suomen Kalatalouskeskus

Kalatalousalueet edunvalvojina hallinnollisissa prosesseissa
lakimies Rasmus Åkerblom, Kalatalouden keskusliitto

Teema: Vaelluskalavesistöt ja kalastus

Vaelluskalavesistöjen määrittely ja kalastusluvat
kalastusmestari Olli Ylönen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kaupallisen kalastuksen pyydystyypit
kalastuksen asiantuntija Petri Suuronen, International Seafood Consulting Group

Vesialueet ja kalastusluvat kaupallisen kalastuksen edellytyksenä
opettaja Lari Karlsson, ammattiopisto Livia

Vapakalastus vaelluskalavesistöissä sekä yhtenäislupajärjestelmien kehittäminen – kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö

Teema: kalatalousalueet kalatalouden kehittäjinä

Kalatalousalueen jäsenistön toiminta kalatalouden kehittäjänä?  
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Minna Mattila-Aalto, Työtehoseura

Risteilyseminaarin järjestämiseksi saatiin tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta Selkämeren ja Pyhäjärven Kalaleaderin kehyksestä.